ชุดแต่งกายนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดลูกเสือ - ชุดพละ 

ชุดนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3ชุดนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


ชุดนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ชุดพละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ชุดพละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3Comments