ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้บริหารสถานศึกษา

นายทองใบ  แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียชุมชนบ้านนาบอน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑

Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน,
20 ต.ค. 2562 22:51
Comments