กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 มิ.ย. 2563 07:22 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แก้ไข ITA 2563
30 มิ.ย. 2563 07:21 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน ย้ายหน้า รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
30 มิ.ย. 2563 07:20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 มิ.ย. 2563 02:10 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แก้ไข ITA 2563
29 มิ.ย. 2563 01:56 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แก้ไข ITA 2563
29 มิ.ย. 2563 01:55 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ 2562.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
29 มิ.ย. 2563 01:55 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
29 มิ.ย. 2563 01:53 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
29 มิ.ย. 2563 01:53 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
28 มิ.ย. 2563 22:07 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_63.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_61.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_59.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_58.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_52.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_51.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_50.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_49.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_48.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_47.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_46.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_44.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_43.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_42.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_4.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน
28 มิ.ย. 2563 22:06 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน แนบ งานรับตรวจจากเขต_๒๐๐๖๒๙_38.jpg กับ การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาคเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า