work


ประวัติการทำงาน

โพสต์6 ก.พ. 2559 19:43โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อำเภอเชียงคาน

เริ่มทำงานเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ปี พ.ศ.๒๕๕๙  ตำแหน่ง พี่เลี้ยงฯ 

1-1 of 1