นายทองใบ แก้วกัลยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ "ไทยมีงานทำ"รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชนแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางานที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเองโดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่งเพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดโดยทกคนสามารถติดตามได้ ตามข้อมูประชาสัมพันธ์นี้